La fisioteràpia es la ciència del moviment. Actua juntament amb un equip multidisciplinari per tal d’ajudar al pacient cap a la seva curació. La fisioteràpia la porta a terme el Fisioterapeuta, que es aquell especialista sanitari que vetlla perquè tots els sistemes del cos estiguin en un equilibri constant.

Dins la fisioteràpia podem trobar diferents especialitats, com ara; Pediatria, esportiva, traumatologia, neurològica, sol pelvià, etc…

El centre Fisioterapia-Osteopatia som especialistes en Osteopatia i fisioteràpia traumatológica i esportiva ja que te una llarga experiència en aquests dos camps.